Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord verkregen en bereid

Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord verkregen en bereid

Het verantwoord beheer van koolstofemissies

Wat is het probleem? 

Klimaatsverandering is een van de grootste problemen waar de planeet mee te kampen heeft. We moeten meer duurzame energiebronnen gebruiken, inclusief hernieuwbare en efficiëntere vormen van energie, en de schadelijke effecten op het milieu tot een minimum beperken.

Wat is onze benadering?

Werken aan efficiëntie en het zoveel mogelijk verminderen van koolstofemissies maken deel uit van onze belofte “Verantwoord bereid”. We streven ernaar aan het eind van 2020 de koolstofemissies met 30% te hebben verminderd in vergelijking met onze voetafdruk van 2006.

We nemen deel aan verplichte energiecontroles en reductieprogramma’s in de landen waarin wij werken.

We meten en verminderen koolstofemissies in overeenstemming met de wettelijke doelen in de landen waarin we werken, en investeren in lager energieverbruik waar dit efficiënt is.

We zoeken naar kansen om waar mogelijk ons vertrouwen op fossiele brandstoffen als energiebron te verminderen.

Wij zetten ons in om overal in de onderneming verantwoord energiebeheer te bevorderen en om energie efficiënter te gebruiken.