Duurzaam geteeld

Wij willen dat u met een gerust hart weet waar de groenten op uw bord vandaan komen.

Daarom zoeken we voortdurend naar manieren om duurzame inkoop te verbeteren, met het doel een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties en andere merken te inspireren om te volgen.

Wij kopen onze groenten met zorg en respect in. Van onze beroemde spinazie tot de groentes in maaltijden - alle ingrediënten worden op verantwoorde wijze ingekocht.

We maken gebruik van certificeringsprogramma's van externe partijen om officiële normen voor ethische praktijken in te voeren en we werken al generaties lang met veel van onze groentetelers samen om sterkere relaties en duurzamere landbouwpraktijken te waarborgen.