Hoe kopen we onze groenten verantwoord in?

Duurzame landbouw vormt een van de pijlers van onze identiteit – en onze toekomst

Als grootste aanbieder van diepvriesproducten maken we ons hard voor voedzame en lekkere groenten. Niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor de planeet is het van essentieel belang dat we onze groenten duurzaam telen. Slechte landbouwpraktijken kunnen de biodiversiteit schaden, tot schadelijke pesticide residuen in de grond leiden en watertekorten veroorzaken. En dat vormt een groot risico voor de kwaliteit van onze producten.

Het belang van goede landbouwpraktijken

Meer dan twee derde van de groenten die we gebruiken, zoals onze geliefde Iglo spinazie , kopen we in bij duurzame boerderijen die zich aan landbouwkundige duurzaamheidsnormen houden. De laatste jaren hebben we landbewerkingsmethoden  opgesteld om te waarborgen dat onze groenten duurzaam worden geteeld, zodat ook de generaties van de toekomst het land kunnen bewerken zoals dat nu gebeurt.

Onze ervaren teams houden de teelt nauwlettend in de gaten en controleren of leveranciers onze principes voor verantwoorde en duurzame landbouw naleven. Dat betekent ook dat ze de regie over het teeltproces en de gewasbescherming in handen hebben. Ze zorgen ervoor dat de groenten precies op het juiste moment worden geoogst en daarna zo snel mogelijk worden ingevroren, zodat de consument kan genieten van optimale kwaliteit en voedzaamheid. 

In onze werkwijze staan samenwerkingen op de lange termijn met onze telers centraal. Met het grootste deel van onze spinazietelers werken we al drie tot vier generaties samen.

Dit zijn voorbeelden van onze duurzame en verantwoorde landbouwpraktijken: 

  • We maximaliseren de oogst en voedzaamheid, terwijl we tegelijkertijd zo min mogelijk grondstoffen verbruiken en verspilling tot een minimum beperken.
  • We hebben actie plannen voor de boerderijen opgesteld zodat er zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen met de bodemvruchtbaarheid, water en de biodiversiteit.
  • We ondersteunen lokale gemeenschappen door aan te sturen op een betere gezondheid en prettigere arbeidsomstandigheden.

We hanteren een helder beleid omtrent het gebruik van pesticiden. We willen de meest milieuvriendelijke pesticiden gebruiken en maken daarbij een afweging tussen de effectiviteit, de financiële gevolgen, de kwaliteit en de impact op het milieu en de gezondheid.  

De lat zo hoog mogelijk leggen

Duurzame landbouw vormt een van de pijlers van onze identiteit – en onze toekomst. We streven de hoogste landbouwkundige maatstaven na. Daarom zijn we lid van SAI – Sustainable Agriculture Initiative, een belangrijk wereldwijd initiatief voor duurzame teelt van consumptiegroenten.
We willen binnen onze gehele organisatie dezelfde duurzame werkwijzen aanhouden. Daarom gaan we de Farm Sustainable Assessment van SAI op al onze groenten toepassen.  

Ons Doel:
In 2025 willen we 100% van onze groenten op duurzame wijze telen

SAI hanteert de volgende definitie van 'duurzame landbouw': de effectieve productie van veilige, hoogwaardige landbouwproducten, zodanig geproduceerd dat de natuurlijke omgeving, de socio-economische omstandigheden van boeren, hun medewerkers en betrokken gemeenschappen alsook de gezondheid en het welzijn van alle betrokken soorten worden gewaarborgd. De definitie omvat verschillende facetten, zoals biodiversiteit, milieuproblematiek, voedingsstoffen, bodemkwaliteit, waterverbruik en vermindering van verspilling.