Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord verkregen en bereid

Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord verkregen en bereid

Groenten: Onze normen voor verantwoorde landbouw

Wat is het probleem?

Onze normen schrijven voor dat al onze groenten op verantwoorde wijze worden geteeld en geoogst. We werken er dagelijks aan om duurzamer landbouwpraktijken op de lange termijn te ontwikkelen en de gevolgen die onze activiteiten op het milieu hebben te verminderen.

Wat is onze benadering?

We telen groenten volgens onze eigen Praktijkcode en laten onze normen door een onafhankelijk expertise-organisatie certificeren. We doen dit in samenwerking met onze telers en boeren. Een aantal belangrijke aspecten van deze code zijn:

- Maximale voedselopbrengst en voedzame kwaliteit waarbij de toepassing van middelen en de verspilling zo laag mogelijk worden gehouden.

- Op verantwoorde wijze de vruchtbaarheid van de grond, het water en de biodiversiteit beheren via actieplannen voor boerderijen.

- Lokale gemeenschappen in staat stellen om hun welzijn en de omgeving waarin zij werken te behouden of verbeteren.

case study