Doel 1: We zullen klanten in heel Europe voorlichten over de unieke voordelen van diepvriesvoeding en helpen bij het aanpakken van voedselverspilling.

Doel 1: We zullen klanten in heel Europe voorlichten over de unieke voordelen van diepvriesvoeding en helpen bij het aanpakken van voedselverspilling.

Gebruik van voedselbronnen: Hoe diepvriesvoeding kan helpen voedselbronnen beter te beheren.

Wat is het probleem?

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, de World Resources Institute en de EU wordt een derde van al het voedsel dat de wereld produceert verspild of weggegooid.

Naar schatting wordt in de EU jaarlijks 89 ton voedsel verspild en men voorspelt dat dit in 2020 126 miljoen ton zal zijn.

Omdat volgens de prognoses de wereldbevolking in 2020 tot 8 miljard zal zijn gestegen, is het belangrijker dan ooit dat we zorgvuldig met ons voedsel omspringen zodat we de groeiende bevolking kunnen voeden.

Wat is onze benadering?

Forever Food Together is onze reactie op het feit dat de wereld het probleem van voedselzekerheid het hoofd moet bieden en dat de EU, waar Iglo miljoenen mensen voedt, kwetsbaar is voor schommelingen in de voedselbronnen van de wereld.

We spelen een vooraanstaande rol in het opzetten van lange-termijn voedselbronnen door het ontwikkelen en ondersteunen van verificatieprogramma’s voor duurzame voeding in de visserij en landbouw. We doen dit in samenwerking met vele belanghebbenden inclusief onze eigen medewerkers, vissers, boeren, telers, andere leveranciers, particuliere organisaties en beleidsmakers.

We passen fabricageprocessen toe die zijn ontwikkeld om verspilling tot een minimum te beperken. Wanneer afval onvermijdelijk wordt gegenereerd, scheiden we dit om het waar mogelijk te recyclen en de rest voor energieherwinning te verwerken zonder van vuilstortplaatsen gebruik te maken.

We hebben in 2008 geholpen met het onderzoek voor de eerste Britse Love Food Hate Waste campagne van WRAP en vervolgen ons proces om meer inzicht te krijgen in mogelijkheden om de hulpbronnen binnen onze voedseltoeleveringsketens te maximaliseren.

We zetten ons in om Europese consumenten voor te lichten over de voordelen van diepvriesvoeding en blijven met derden samenwerken om voedselverspilling terug te brengen.

case study