Duurzaam aan de slag

Wij leven onze missie na om betere en duurzamere samenwerkingsmanieren te vinden, samen met onze leveranciers, partners en fabrieken.

Wij geloven dat dit de sleutel is tot het creëren van een duurzamere en groene toekomst.

Verantwoord inkopen

We willen als lichtend voorbeeld optreden en vis verantwoord en duurzaam inkopen. Al onze wilde vis kunnen we rechtstreeks herleiden naar waar en wanneer het is gevangen. We accepteren geen vis die illegaal is gevangen, waarvoor geen wetgeving geldt of die niet is geregistreerd. Ook vis uit overbeviste gebieden accepteren we niet. 

We hanteren de gedragscode voor verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie (ook wel: FAO) van de Verenigde Naties als richtlijn om de oceaan duurzaam te bevissen. We werken samen met visserijorganisaties en beleidsmakers om de gedragscode in de praktijk na te leven en vragen ze mee te werken aan certificeringen.

We voldoen aan alle nationale en Europese wettelijke normen op het gebied van de productie en verwerking van vleesproducten.

Bouwen aan de basis voor ongeëvenaarde landbouw

Wij zijn dol op groenten. Onze groenten zijn ingevroren, vers, natuurlijk, voedzaam en érg lekker. Als toonaangevend producent van diepvriesgroenten realiseren we onze verantwoordelijkheid voor de planeet. We willen vooroplopen als het gaat om oplossingen voor maatschappelijke, gezondheidsgerelateerde en milieu problemen. We telen al tientallen jaren lang groenten op duurzame wijze. In sommige gebieden werken we al drie tot vier generaties lang met de boeren. Al die ervaring zetten we in voor een betere toekomst.

Op het moment werken we aan duurzame landbouwstandaarden voor alle markten, zodat we zeker weten dat onze klanten krijgen de beste en lekkerste groenten krijgen.

 

Een duurzaam en verantwoord verwerkingsproces

We zorgen er altijd voor dat onze producten binnen een paar uur worden ingevroren, zodat de smaak en voedzaamheid behouden blijven. Daarnaast willen we het productie- en invriesproces energiezuiniger maken en het waterverbruik verminderen.

We ontwikkelen onze recepten altijd met zo veel mogelijk natuurlijke ingrediënten. We zorgen ervoor dat onze producten eenvoudig te bereiden zijn en dat alle etiketten aan de nieuwste wetgeving voldoen. We proberen daarnaast consumenten ook te helpen de juiste voedingskeuzes te maken. Bovendien proberen we de milieuvriendelijkheid van verpakkingen te verbeteren door ze slimmer te ontwerpen en gebruiken. 

Respecteren van de mensenrechten

We willen zeker weten dat iedereen die in de keten betrokken is, eerlijk wordt behandeld. Daarom leven we een streng ethisch beleid en strenge procedures na. Daarnaast bieden we voor meer bewustwording en begrip passende interne trainingen aan.

We zetten ons in voor ethisch verantwoorde handel en maatschappelijke betrokkenheid. Verder hebben we ons beleid gebaseerd op de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Tot die principes behoren werktijden, gezondheid, veiligheid, vrijheid van vereniging en eerlijke lonen.

We eisen van al onze leveranciers dat ze de Gedragscode voor leveranciers van Nomad Foods Europe ondertekenen, en zich aanmelden bij de SEDEX (the Supplier Ethical Data Exchange): Dat is een instelling zonder winstoogmerk die zich inspant voor ethisch verantwoordelijke werkwijzen in de wereldwijde toeleveringsketens. 

Externe certificeringen

We zijn ervan overtuigd dat certificeringen van externe partijen een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om vooruitgang te boeken en consumenten de duurzame keuze te laten maken. Wij zien de waarde en geloofwaardigheid van  onafhankelijke certificeringen in.

Daarom werken we samen met verschillende certificeringsinstellingen, zoals:

  • MSC – Het Marine Stewardship Council, de organisatie die de norm heeft gezet als het gaat om duurzame visserij. 
  • ASC – Het Aquaculture Stewardship Council, de organisatie die strenge eisen heeft opgesteld voor verantwoorde aquacultuur en vis producenten om de milieukundige en maatschappelijke gevolgen van hun werkzaamheden zo veel mogelijk terug te dringen.
  • RSPO – De Roundtable on Sustainable Palm Oil, zet zich in voor de groei en het gebruik van duurzame palmolieproducten aan de hand van haalbare, wereldwijde normen en de betrokkenheid van belanghebbenden. Bekijk onze vooruitgang op https://rspo.org/members/455 
  •  

    *Trademark license number: RSPO-1106262

  • SAI – Het Sustainable Agricultural Initiative is een platform dat de levensmiddelenbranche in het leven heeft geroepen om aan te sturen op duurzame landbouw.        

Let in de winkel op bovenstaande certificeringen, zodat je precies weet welke keuze het meest duurzaam is.

 

Volgende aqualture-ontwikkelingen

Met de richtlijnen van het ASC werken we aan een toonaangevende aquacultuurwerkwijze, omdat we geloven in een toekomst waarin onze vis en zeevruchten door onafhankelijke partijen zijn gecertificeerd en duurzaam worden ingekocht.

Juist door aan nieuwe certificeringen, programma's voor het behoud van visbestanden en nieuwe marketingcampagnes te werken, zorgen we ervoor dat de oceaan aandacht krijgt.  Daarnaast stellen we ook zelf een streng beleid op waaraan onze leveranciers zich moeten houden. 

The peas please initiative, eat more peas benefit from of eating more vegetables.
Het Noorse overheidsinitiatief: in 2021 20% meer verkoop van vis en groenten
Het Noorse overheidsinitiatief: In 2030 50% minder voedselverspilling
The UK plastic pact. 100% plastic packaging to be reusable or recyclable by 2015. Birds Eye UK plastic reduction.
The pea please initiative