Onze mensen

Onze mensen zijn onmisbaar bij alles we doen.

Wetende dat het doel van binnenuit komt, met onze ruim 4300 medewerkers in 17 landen, geloven we dat juist de mensen een verschil maken. Dit is waarom we iedereen een stem geven door regelmatig medewerkers enquêtes af te nemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen onze normen kent en deze iedere dag uitdraagt.

We hechten veel waarde aan een prettige werkplek. 

Diversiteit mag en iedereen is welkom

We mogen van geluk spreken: onze consumenten zijn enorm divers en we willen die diversiteit in onze eigen mensen weerspiegeld zien. Dit is een aspect van ons bedrijf waar we volop mee bezig zijn.  Zo moedigen we vrouwen aan om op managementfuncties te solliciteren en geven we collega's de mogelijkheid om internationale stappen te maken.  

In 2017 zijn we voor het eerst met een bedrijfsbreed 'diversiteits- en integratiebeleid' begonnen, dat we uiteindelijk in het voorjaar van 2018 hebben uitgerold. In dat beleid komt van alles aan bod: een bedrijfsbreed kader, een training om onbewuste aannamen te vermijden, slimme werkwijzen en mogelijkheden om collega's training en coaching te bieden. Ons hoofdkantoor beschikt al over een speciaal Women in Nomad-netwerk, dat we uiteindelijk ook op internationale schaal gaan toepassen. 

Training en ontwikkeling

We investeren graag in onze medewerkers. Niet alleen omdat ze daardoor beter hun werk kunnen doen, maar ook omdat ze dan zelf meer voldoening en motivatie uit hun werk halen. 

We hanteren voor training en ontwikkeling het 70:20:10-model: 

70% van alle training en ontwikkeling gebeurt op werk - 20% via social networks

Bij HR verlopen het beleid en de werkwijzen (waaronder interne training) via een handig online platform: Nomad & Me. Voorbeelden van andere belangrijke trainings- en ontwikkelingsinitiatieven zijn onze leiderschaps- en managementprogramma's, die door ons gehele concern worden uitgevoerd.

Veiligheid en gezondheid van werknemers

We stellen alles in het werk om de veiligheid van onze mensen op de werkvloer te waarborgen. We willen het altijd beter doen. Daarom gaan we ons arbo- en veiligheidsbeleid aanscherpen. Hiervoor hebben we een nieuwe Group Health and Safety Manager aangenomen. We willen op de lange termijn toewerken naar een overkoepelend veiligheidssysteem waarmee we heldere procedures kunnen opstellen voor veiligheidsrapporten en ongelukken.

Gezondheid en welzijn op de werkvloer

Ons doel is om gezinnen elke dag een beetje beter te laten eten en wij geloven dat deze instelling begint bij ons op de werkvloer. We willen welzijn in ieder aspect van ons bedrijf terugzien. Daarom zijn we begonnen met het 'Our Well Way'-programma, dat gericht is op de gezondheid en het welzijn van onze mensen.

Doordat we het lichamelijk, geestelijk en financieel welzijn van onze collega's ondersteunen, weten we zeker dat ze optimaal hun werk kunnen doen.  En dat leidt op zijn beurt weer tot meer productiviteit, een betere gezondheid en meer werkplezier. Het programma wordt uitgevoerd door onze 'Well Way Champions', in samenspraak met arbo- en HR.   

Samenwerking met lokale gemeenschappen

We zetten ons actief in om onze lokale gemeenschappen samen te werken en ze te verrijken. Dankzij deze samenwerking kunnen we ook naar onze duurzaamheidsdoelen toewerken. 

We vermijden 'pasklare' oplossingen die van bovenaf worden opgelegd. In plaats daarvan leggen we de regie in de handen bij de landen.  Zij kennen de maatschappelijke kwesties van hun land of regio. 

Hieronder volgt een greep uit alle manieren waarop we met lokale gemeenschappen samenwerken: 

  • Minder voedselverspilling: In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oostenrijk werken teams samen met voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen om voedsel dat wordt verspild juist aan hulpbehoevenden te geven.  Onze grootste partner in het Verenigd Koninkrijk is FareShare een organisatie die voedseloverschotten aan liefdadigheidsinstellingen doorgeeft, zodat die er maaltijden van kunnen maken. 
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het Nederlandse team heeft een mvo-strategie opgesteld met als doel door middel van voorlichting  het overgewichtprobleem aan te pakken. Het programma omvat van alles, van kookcursussen voor kinderen in minder gesteld wijken tot sponsorlopen voor liefdadigheidsinstellingen.