Zo kopen we ons voedsel verantwoord in

In ons assortiment spelen vis en groenten onmiskenbaar de hoofdrol. Dat neemt echter niet weg dat er nog een breed scala aan andere ingrediƫnten bij komt kijken, zoals kip of olie en kruiden voor onze maaltijden.
 
Bij alle ingrediĆ«nten die we inkopen, hechten we veel waarde aan herleidbaarheid, dierenwelzijn, het milieu en de maatschappij. Daarnaast voldoen we aan de juridische eisen op het gebied van voedselveiligheid. 

We hebben ons beleid gebaseerd op risicobeheer en hanteren strengere normen dan de wet voorschrijft. We pakken problemen aan die zowel voor de consumenten als  onze organisatie van belang zijn.

Dierenwelzijn verbeteren

Er worden steeds vaker bezwaren geuit over het welzijn, de veiligheid en de duurzaamheid van het vlees waarvan onze organisatie en de levensmiddelenindustrie in het geheel gebruikmaakt. Wij hebben daar dezelfde zorgen over. Daarom hanteren we bij de inkoop van gevogelte, eieren en rundvlees strengere normen dan wettelijk vereist is.

We kunnen het vlees tot aan de bron herleiden. Alle dieren waarvan we het vlees gebruiken, worden op humane wijze verdoofd voordat ze worden geslacht. Alle dieren krijgen de juiste medische behandelingen om eventueel lijden tot een minimum te beperken. Antibiotica worden met terughoudendheid toegediend – enkel als behandeling, nooit om de groei te stimuleren.

Onze kippen worden nooit in legbatterijen opgesloten, maar kunnen vrij rondlopen in de schuur. Ze krijgen grotendeels hoogwaardig, plantaardig voer. Het gebruik van vis als voeder (bijvoorbeeld in de vorm van visolie of gemalen vis) is toelaatbaar, zolang die vis maar uit een duurzame bron komt. Daarvoor volgen we de FAO-gedragscode voor duurzame visserij. We hebben het European Chicken Commitment ondertekend, waarmee wij ons verbinden om samen met onze leveranciers tegen 2026 het welzijn van de kippen, die voor onze producten worden gefokt, te hebben verbeterd.

Voor eieren, zijn we in 2013 gestart met de vermindering van het aantal dieren die in schuren worden grootgebracht en hierin hebben we goede vooruitgang geboekt. Voor het merendeel van onze producten, hebben wij reeds de verwachtingen overtroffen en we streven ernaar de transformatie in de komende jaren te voltooien.

We voldoen aan alle nationale en Europese wettelijke normen op het gebied van de productie en verwerking van vleesproducten. 

Samen met onze leveranciers werken we naar meer bescherming van mensenrechten

Alle leveranciers moeten de gedragscode van Nomad Foods Europe, ondertekenen. Die gedragscode maakt deel uit van onze algemene handelsvoorwaarden.  

Daarnaast eisen we dat onze leveranciers zich voor de Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) aanmelden en de zelfbeoordeling uitvoeren. SEDEX is een instelling zonder winstoogmerk die zich inspant voor ethisch verantwoordelijke werkwijzen in wereldwijde toeleveringsketens.
Ook willen we dat onze leveranciers aan ethische normen voldoen die zijn bepaald en waarvan de naleving wordt gecontroleerd door onafhankelijke partijen. 

Aan de hand van profilering zoeken we naar toeleveringsketens waarbij we een extra oogje in het zeil moeten houden. Dankzij die werkwijze kunnen we in de toekomst proactiever te werk gaan en met leveranciers in gesprek gaan over risico's en hoe ze die kunnen verkleinen.

Mocht een leverancier niets of te weinig doen om schendingen van mensenrechten te voorkomen, dan werken we in samenspraak met de leverancier aan verbeteringen, mits dat mogelijk is. Bij ernstige schendingen behouden we ons het recht voor om de samenwerking met de leverancier volledig te beëindigen.