Gebruiksvoorwaarden

 Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website (“voorwaarden” of “wettelijke bepalingen”)

Welkom op onze website. Deze hebben wij ontwikkeld om u te helpen met het zoeken naar ons uitgebreide assortiment en om ervoor te zorgen dat u een goede ervaring hebt met Iglo die consistent is met onze waarden en reputatie.

Zoals met elk bedrijf, moeten we u bewust maken van onze wettelijke bepalingen. Indien u vragen heeft, gebruik dan het contact formulier of bel naar ons kantoor. Het consumentenserviceteam helpt u graag.

BELANGRIJK: deze wettelijke bepalingen is van toepassing op de gehele inhoud van de website onder de domeinnaam www.iglo.nl (“website”) en op elke correspondentie via email tussen u en ons. Lees de voorwaarden aandachtig voordat u gebruik maakt van de website. Gebruik van de website bevestigt dat u de voorwaarden hebt geaccepteerd ongeacht of u ervoor kiest om zich te registreren bij ons. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, maak dan geen gebruik van de website.

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken

Deze website wordt beheerd door Iglo Nederland BV.

Ons BTW nummer is: NL817162793B01

Om ons te bereiken kunt u bellen naar onze consumentenservice via telefoonnummer: 0800-2354456. U kunt uw schrijven richten naar:

Iglo Nederland BV
Van Deventerlaan 40
3528 AE Utrecht (Customer care center)

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van onze website www.iglo.nl/privacy-policy. Onze algemene voorwaarden beschrijven hoe wij met de persoonlijke data omgaan en verwerken die wij verzamelen of die u ons aanbied. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het verwerken en garandeert u ons dat alle data die u ons aanbied correct is.

Ons cookie beleid is ook van toepassing op uw gebruik van onze website www.iglo.nl/cookie-policy, deze bevat informatie over het gebruik van cookies op onze website.

1. Acceptatie, toegang en veranderingen aan onze website

1.1 Wanneer u enig deel van deze website bekijkt, gaat u akkoord met de wettelijke bepalingen en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze wettelijke bepalingen en voorwaarden, dient u meteen de website te verlaten.

1.2 U kunt de meeste onderdelen van deze website bezoeken zonder registratie van uw persoonlijke gegevens. Enkele onderdelen kunt u alleen toegang tot krijgen indien u zich heeft geregistreerd.

1.3 Wij mogen deze wettelijke bepalingen en voorwaarden op elk moment herzien en veranderen door deze voorwaarden aan te passen. Sommige bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door gewijzigde wettelijke bepalingen of voorwaarden vooral die met betrekking tot verkoop promoties zoals gedefinieerd in clausule 3.

1.4 Houdt er rekening mee dat wij onze website alleen aanbieden voor binnenlands en privé gebruik. U gaat akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden, wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van winst, verlies van marktaandeel, bedrijfsinterruptie, of verlies van kansen indien u deze website wel gebruikt voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden.

2. Licentie en intellectuele eigendomsrechten

2.1 Het is toegestaan om delen van deze website te printen en downloaden voor privé gebruik:

(a) Geen documenten of gerelateerde visuele onderdelen op deze website worden aangepast;

(b) Geen visuele onderdelen op deze website worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst; en

(c) Onze copyright en trademark aankondigingen en deze machtigingsaanduiding verschijnen in alle kopieën.

2.2 Tenzij anders aangegeven, de copyright en andere intellectuele eigendommen, inclusief onze trademarks en die van de andere bedrijven in de groep, gebruikt voor alle materialen op de website (inclusief zonder beperking foto’s en grafische afbeeldingen) zijn eigendom van ons of van haar licentiegevers. Voor de doeleinden van deze wettelijke bepalingen, elk gebruik van een onderdeel van deze website behalve in overeenkomst met clausule 2.1 voor elke doeleinden is verboden. Indien deze voorwaarden in wettelijke bepalingen wordt geschonden, de toestemming om onze website te gebruiken wordt meteen ingetrokken en u dient meteen alle geprinte of gedownloade onderdelen van de website te vernietigen.

2.3 Onder voorbehoud van clausule 2.1, geen enkel onderdeel van de website mag worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere webiste of of worden toegevoegd aan publieke of privé electronische retrieval systemen of services zonder schriftelijke toestemming.

2.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze termen worden verleend zijn voorbehouden.

3. prijs promoties, prijs trekkingen en wedstrijden

3.1 Van tijd tot tijd, zouden wij prijs promoties, wedstrijden of prijs trekkingen (Sales promotie(s)) kunnen hebben waar u aan mee kunt doen via onze website. Deze sales promoties hebben eigen algemene voorwaarden specifiek voor die sales promotie. Indien u zich inschrijft of meedoet aan een sales promotie op deze website, zullen er details en informatie worden aangeboden over hoe u kunt meedoen en welke voorwaarden van toepassing zijn, op deze website.

4. toegang tot en het uploaden van inhoud naar onze website

4.1 Ondanks dat wij ernaar streven dat de website normaal toegankelijk is voor 24 uur per dag, zijn wij niet aansprakelijk als voor elke reden de website niet beschikbaar is voor elke tijd of periode.

4.2 Wij kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij van fouten of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computer programma’s en platform via welke u onze website bezoekt. U dient uw eigen virusbescherming software te gebruiken.

4.3 Toegang tot de website kan tijdelijk worden geschorst door een crash, onderhoud, of reparatie of door redenen buiten onze redelijke macht om.

4.4 Indien u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar onze website, of waarmee u in contact kunt komen met andere gebruikers van onze website, bijvoorbeeld onze beoordelings- en review pagina, dient u zich te houden aan de inhoudelijke normen van bijdrage hieronder uitgelegd. U garandeert dat een dergelijke bijdrage aan deze normen voldoen, en u zal aansprakelijk zijn voor ons en ons te vrijwaren voor elke overtreding van de garantie. Dit betekend dat u verantwoordelijk zult zijn voor elk verlies of schade aan ons als resultaat van uw overtreding van de garantie.

4.5 U behoud alle eigendomsrechten van de inhoud die u met ons deelt, echter bent u vereist ons toestemming te geven, en andere gebruikers van onze website, om de inhoud te gebruiken, op te slaan, te kopiëren en te delen met derden.

4.6 Wij hebben het recht om uw identiteit te delen met derden die beweren dat de inhoud die u heeft gepost of heeft geüpload op onze website in schending is van de intellectuele eigendommen of het recht tot privacy van de derde.

4.7 Wij hebben het recht om elke post te verwijderen van onze website indien, volgens ons, de inhoud niet voldoet aan de content standaard die wij nastreven.

4.8 U en u alleen bent verantwoordelijk voor het beveiligen en back-up van uw inhoud

5. Uw materiaal en uw handelswijze

5.1 Behalve persoonlijk identificeerbare informatie, zoals beschreven in ons privacybeleid www.iglo.nl/privacy-policy, elk materiaal dat u ons aanbied of post op de website zal worden beschouwd als niet vertrouwelijk en niet merk gebonden. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke materialen. Het bedrijf en haar panelleden zijn vrij om te kopiëren, openbaar te maken, verspreiden, opnemen of op andere manier gebruik te maken van zulk materiaal en alle data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere dingen belichaamd hierin voor alle commerciële en non-commerciële doeleinden.

5.2 Het is verboden om materiaal op te posten of op te sturen naar de website dat:

(a) Bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aansprakelijk om rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, lasterlijk, in schending van vertrouwen, in schending van privacy of die ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

(b) Voor welke u niet alle noodzakelijke licenties en/of toestemmingen heeft; of

(c) Onderdeel is van of gedrag aanmoedigend dat kan worden beschouwd als onderdeel van een strafbaar feit, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zijn met de wet van of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, in enig land in de wereld.

5.3 Het is verboden de website te misbruiken (waaronder, zonder beperking, hacken).

5.4 Het is verboden de website te misbruiken door met opzet viruses, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is aan de website te koppelen. Het is verboden om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop de website is opgeslagen of enig andere server, computer of database aangesloten aan onze website. Het is verboden onze website aan te vallen via een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of-service aanval. Indien u deze bepaling schendt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen elke soort schending doorgeven aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen samenwerken met deze instanties door de vrijgave van uw identiteit. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht op het gebruik van onze Website onmiddellijk ophouden.

5.5 Het bedrijf zal volledig samenwerken met elke wetshandhavingsinstantie of gerechtelijk bevel aanvragen of de identiteit vrijgeven of lokaliseren van iedereen die materiaal post dat in schending is met clausule 5.2, clausule 5.3, of clausule 5.4.

6. Verboden gebruik en onze inhoud standaard

6.1 U mag onze website enkel voor rechtmatige doeleinden gebruiken en u bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computer programma’s en het platform waarmee u de website bezoekt. U dient uw eigen antivirus bescherming te gebruiken.

6.2 U mag onze website niet gebruiken:

(a) Op een manier die in schending is met de lokale, nationale of internationale wet of regelgeving die van toepassing is.

(b) Op een manier die onwettig of frauduleus of enige illegale of frauduleuze resultaten als gevolg heeft.

(c) Met als doel om nadelige gevolgen of schade toe te brengen aan minderjarigen op elke manier.

(d) Het willens en wetens verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet aan onze content standaard voldoet zoals hierna uiteen gezet (clausule 5.2).

(e) Het zenden, verzenden, ongevraagd of onbevoegd adverteren of promotie materiaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) delen.

(f) Het willens en wetens verzenden van elke gegevens die technisch schadelijk zijn, verzenden of uploaden van materialen, zonder beperking, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode ontworpen om negatieve invloed te hebben op de werking van elke computersoftware of hardware.

U gaat akkoord met:

(g) Het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen van enkel onderdeel van onze website in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden en wettelijke bepalingen.

(h) Het niet bezoeken van zonder toestemming, verstoren of beschadigen;

- Elk onderdeel van onze website;

- Elk onderdeel of netwerk waarop onze website is opgeslagen;

- Elk software onderdeel dat bepalend is voor onze website; of

- Elk onderdeel of netwerk of software eigendom of gebruikt door derden

6.3 Inhoud/Content voorwaarden

(a) Deze standaard is van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze website, waaronder het aanmelden of deelnemen aan elke sales promotie (bijdragen), en alle interactieve diensten hieraan gekoppeld.

(b) U moet handelen in de geest van de volgende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor elk onderdeel van elke bijdrage alsmede ook over zijn geheel.

Bijdragen moeten:

 1. Nauwkeurig zijn (waar feiten worden genoemd)
 2. Werkelijk worden gehouden (waar meningen worden genoemd)
 3. Voldoen aan de relevante wetgeving in elk land waaruit ze zijn gepost

  Bijdragen mogen niet:

 4. Geen materiaal bevatten dat lasterlijk is voor elk persoon.
 5. Geen materiaal dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 6. Seksueel expliciet materiaal bevorderen.
 7. Geweld bevorderen.
 8. Discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 9. Inbreuk maken op een auteursrecht, database recht of de merknaam van een ander persoon.
 10. misleidend zijn
 11. Gemaakt worden dat in strijd is met enige wettelijke verplichting verschuldigd aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of plicht van vertrouwen.
 12. Onwettige activiteiten bevorderen.
 13. Misbruik maken van of bedreigend zijn voor of inbreuk maken op andermans privacy, of resulteren in ergernis, overlast of het onnodig veroorzaken van angst.
 14. De kans hebben om iemand gekweld, boos, verlegen, waarschuwend of geërgerd te laten voelen.
 15. Gebruikt worden voor het imiteren van elke persoon of het incorrect aangeven van uw eigen identiteit of connectie met elk persoon.
 16. De indruk geven dat deze afkomstig zijn van ons, indien dit niet het geval is.
 17. Pleiten, bevorderen of helpen van onrechtmatige daden zoals (bij wijze van voorbeeld alleen) copyright schending of computer misbruik.

7. Interactieve diensten die wij aanbieden

7.1 Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze website, waaronder, zonder beperking onze ratings en reviews pagina waar u een review kunt schrijven over onze producten en ze een beoordeling geven, wij zouden ook chatrooms of forums kunnen aanbieden. (Interactieve diensten).

7.2 Waar wij interactieve diensten bieden, zullen wij duidelijke informatie vrijgeven over het type dienst dat wordt geboden, of deze gemodereerd wordt en wat voor soort moderatie wordt gebruikt (waaronder of deze menselijk of technisch is).

7.3 Wij proberen zo goed mogelijk te beoordelen wat de eventuele risico’s zijn voor gebruikers (specifiek, voor kinderen) van derde partijen wanneer deze gebruik maken van de interactieve dienst geleverd op onze website, wij zullen in elk geval kijken of het toepasselijk is om moderatie te gebruiken voor de relevante dienst (inclusief het soort moderatie) op basis van de risico’s. Echter, zijn wij niet verplicht om de interactieve dienst die wij bieden op onze website te controleren, wij sluiten ons uitdrukkelijk uit van enige aansprakelijkheid voor verlies of schade door het gebruik van de interactieve service door de gebruiker in strijd met onze content standaarden, met of zonder moderatie.

7.4 De interactieve dienst mag alleen gebruikt worden door een minderjarige als de ouder of voogd hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij adviseren ouderen die hun kinderen toestemming geven aan interactieve diensten te participeren, met hun kinderen te praten over hun veiligheid online, omdat moderatie hiervoor geen garantie is. Minderjarigen die gebruik maken van onze interactieve diensten moeten worden ingelicht over de potentiële risico’s.

7.5 Waar wij een moderator gebruiken voor onze interactieve dienst, zullen wij normaal gezien een manier leveren om in contact te komen met de moderator, indien er moeilijkheden ontstaan.

8. Opschorting en beëindiging van uw gebruik

8.1 Wij zullen beoordelen, naar eigen inzicht, of er een schending plaatsvindt van deze juridische voorwaarden, onze algemene voorwaarden of onze content voorwaarden door uw gebruik van deze website. Wanneer er een schending heeft plaatsgevonden, mogen wij actie ondernemen die door ons als passend wordt gezien.

8.2 Niet naleven van deze jurisische voorwaarden, algemene voorwaarden of content voorwaarden vormt een materiële schending van onze voorwaarden waaronder u bent toegestaan onze website te gebruiken, dit kan resulteren in in acties ondernomen door ons welke kunnen zijn:

(a) Onmiddelijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken.

(b) Onmiddelijke, tijdelijke of permanente verwijdering van elke post of materiaal dat u heeft geupload naar onze website.

(c) Een waarschuwing.

(d) Juridische stappen tegen u voor het vergoeden van alle kosten op basis van vergoeding (waaronder, zonder beperking, redelijke administratieve en juridische kosten) als resultaat van de schending.

(e) Verdere juridische stappen.

(f) Het delen van informatie met de rechtshandhavingsinstanties die wij als nodig achtten.

8.3 Wij sluiten verantwoordelijkheid uit voor de acties ondernomen om de voorwaarden te schenden. De eventuele stappen vermeld zijn zonder beperking, en wij mogen andere acties ondernemen indien wij deze als toepasselijk achtten.

9. Links van en naar andere websites

9.1 Links naar de websites van derden via onze website worden aangeboden enkel voor uw gemak. Als u gebruik maakt van deze links, verlaat u onze website. Wij hebben niet alle derden gecontroleerd, en zijn ook niet verantwoordelijk voor de content die zij op hun website hebben. Wij stemmen niet in en zijn niet representatief voor derden, of enig materiaal dat op de website van derden gevonden kan worden,of enige resultaten door het gebruik van deze webistes. Indien u naar de website van een derde gaat via onze website, is dit volledig op uw eigen risico.

9.2 U mag doorlinken naar onze home page, indien dit op een manier wordt gedaan die eerlijk en juridisch akkoord is en op een manier die onze reputatie geen schade aanbrengt of gebruik maakt van onze reputatie en zal moeten voldoen aan de volgende condities:

(a) U dient de omvang en uiterlijk van onze naam, trademarks en logos niet te verwijderen, veranderen of op enig ander manier aan te passen;

(b) U maakt geen frame of andere browser of enig ander scenario om onze website heen;

(c) U wekt niet de indruk dat wij uw producten aanprijzen;

(d) U dient uw relatie met ons niet verkeerd te presenteren of enige foutieve informative over ons te verspreiden;

(e) u dient onze naam of identiteit, of the trademarks op onze website niet te gebruiken zonder expliciete toestemming;

(f) U dient geen link naar onze website te maken vanaf een website waarvan u geen eigenaar bent.

(g) Uw website bevat geen inhoud die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, overtreedt geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander persoon of op enige andere manier niet voldoet aan de rechten en regels van toepassing.

9.3 Wij hebben het recht om uw recht van gebruik in te trekken zoals beschreven in clausule 9.2 wanneer een schending van deze voorwaarden is gedaan en wij mogen actie ondernemen die door ons als toepasselijk wordt bevonden.

9.4 U zult ons ten volle vergoeden of een ander van onze groep, inclusief onze dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen of moederondernemingen indien van toepassing, als er verlies of schade wordt geleden door ons of een ander van onze groep door het schenden van clausule 9.2.

10. Registratie en verantwoordelijkheid voor wachtwoorden

10.1 Wij kunnen op momenten diensten aanbieden en informatie waarvoor u zich moet registreren door uw persoonlijke details aan te bieden, zoals nieuwsbrieven, beoordelingen en reviews of als u meedoet met sales promoties.

10.2 Elke registratie is slechts voor één gebruiker. Wij staan niet toe dat u een gebruikersnaam en wachtwoord deelt met andere personen of een groep personen in een netwerk.

10.3 De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de wachtwoorden ligt bij u.

11. Onze disclaimer

11.1 Wij streven ernaar dat de informatie op onze website correct is, wij garanderen echter niet dat de content op onze website accuraat en compleet is. Wij kunnen veranderingen in de content maken op onze website, maar ook veranderingen in producten en de bijbehorende prijzen, op elk moment zonder kennisgeving.Het materiaal op onze website kan ouderwets zijn en wij hoeven ons niet in te zetten om deze content bij te werken.

11.2 De content op onze website is geleverd, zonder enige condities, garanties of andere voorwaarden.

12. Onze aansprakelijkheid

12.1 Wij, elke andere partij (al of niet betrokken bij het creëeren, produceren, onderhouden of leveren van de website), of elke onderdelen van onze groep en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van elke van deze, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor elke vorm van verlies of schade dat u is overkomen of een derde (inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, bestraffende of consequentieel verlies of schade, of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, data, ocntracten, gebruik van geld, of enig verlies of schade voortvloeiend uit of verbonden op enigerlei wijze tot onderbreking van de bedrijfsvoering, en of onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of anders) door onze website, of enig verbinding met het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van onze website, en websites gelinked naar onze website of het materiaal op die websites, inclusief, zonder beperking, verlies of schade door virussen aan uw computerapparatuur, software, data of andere materialen door uw toegang tot of gebruik maken van onze website of het downloaden van materiaal van de website of anere websites gelinked aan onze website.

12.2 Niets van deze wettelijke bepaling zal uitsluiten of beperken onze aansprakelijkheid voor de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (als zodanig wordt deze term gedefinieerd in de relevante sectie van het Nederlands recht; of fraude; of verkeerde representatie in een fundamenteel geval; of enige aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt is onder toegepast recht).

12.3 Als uw gebruik van de content op onze website resulteert in het repareren, onderhouden of corrigeren van materiaal, software of data, bent u verantwoordelijk voor alle daarbij horende kosten.

13. Welke wetgeving wordt gebruikt bij enige geschillen?

13.1 Deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door Nederlands recht. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Iglo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Datum van uitgifte: Juli 2017

Copyright® Nomad Foods Europe Ltd 2017: All Rights Reserved.