Voedselverspilling

Voedselverspilling: oorzaken en oplossingen

Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. Wageningen University & Research heeft daarom onderzoek gedaan naar de invloed van aankoopvorm op de hoeveelheid voedsel die wordt verspild. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek vertellen we je graag meer over voedselverspilling en hoe iglo haar steentje bijdraagt aan het verminderen hiervan. Wist je bijvoorbeeld dat 60% van de verse en gekoelde producten wordt weggegooid tegenover 30% van alle diepvriesproducten? 

Voedselverspilling cijfers

Ongeveer 25% van al het eten dat wereldwijd geproduceerd wordt voor menselijke consumptie, wordt verspild. In Nederland wordt tussen 1,7 en 2,6 miljard kilo verspild. Per persoon komt dat neer op jaarlijks 41 kilo aan voedingsmiddelen. Met een kwart van het in Europa en Noord-Amerika verspilde eten zou iedereen die een voedseltekort heeft, gevoed kunnen worden.

Er is een verschil tussen hoe vaak mensen voedsel weggooien uit de koelkast en hoe vaak diepvriesvoedsel wordt verspild. Men geeft aan de vriezer jaarlijks uit te ruimen en uit de koelkast wordt wekelijks of maandelijks voedsel weggegooid. Vanuit de koelkast worden ongeveer 46 producten per jaar weggegooid en uit de vriezer 6 tot 15. De meest weggegooide producten uit de koelkast zijn: zelfgemaakte maaltijd (61%), groenten (60%), melkproducten (56%), hartig beleg (44%) en vlees (39%). Uit de vriezer is dit vlees (71%), zelfgemaakt eten (54%), brood (38%), aardappelproducten (32%) en sauzen (31%).

Redenen om voedsel weg te gooien zijn: er was te veel gemaakt (44%), het voedsel was vergeten (40%), het eten was niet meer goed (51%) en de houdbaarheidsdatum was verstreken (55%).

Oplossing voor voedselverspilling

De afname van voedselverspilling is belangrijk om er voor te zorgen dat wereldbevolking gevoed kan worden. Ook is het beter voor het milieu: het produceren van voedsel zorgt namelijk voor veel uitstoot van broeikasgassen die teruggedrongen kunnen worden wanneer er minder wordt overgeproduceerd.

Het Europees Parlement wil dat de voedselverspilling in de EU in 2030 gehalveerd is. De belangrijkste maatregel die zij daarvoor voorstellen, is het bijbrengen van kennis bij consumenten rondom houdbaarheidsdata.

Links ziet u de ladder van Moerman die laat zien hoe een bedrijf voedselverspilling tegen kan gaan. 
Hoe kan je thuis voedselverspilling tegengaan?

Zoals hiervoor besproken blijkt uit onderzoek dat mensen die boodschappen doen aan de hand van een boodschappenlijstje minder voedsel verspillen. Stap één bij het tegengaan van voedselverspilling is dan ook het checken van je voorraad en aan de hand daarvan boodschappen te doen. Koken volgens een vast weekmenu zorgt ook voor een afname in voedselverspilling.

Let daarnaast goed op de houdbaarheidsdatum. Er is een verschil tussen ‘te gebruiken tot’ (TGT) en ‘tenminste houdbaar tot’ (THT). Producten met een TGT-datum kan je beter niet meer consumeren na de verstreken datum. Voedingsmiddelen met een THT-datum kan je afhankelijk van hoe het smaakt, ruikt en eruitziet nog eten na de verstreken datum. Je voedsel blijft langer houdbaar wanneer je het op de juiste manier bewaard. Zo dien je aardappelen in het donker te bewaren en is je brood veel langer houdbaar wanneer je het invriest.

Volgens Anke Janssen, senior onderzoeker bij Wageningen Food & Biobase Research, heeft de Nederlandse consument een voorkeur voor verse producten maar zouden ze om voedselverspilling tegen te gaan beter wat vaker voor diepvriesproducten kunnen kiezen. Diepvriesproducten worden namelijk minder vaak worden weggegooid dan voedingsmiddelen uit de koelkast. Probeer daarom eens iglo vis of diepvriesgroenten.