MSC

tag

MSC - Marine Stewardship Council

Bij iglo geven wij evenveel om komende generaties als om u en uw familie vandaag. Daarom bieden wij alleen vis aan die uit verantwoordelijk beheerde visserijen komt, en dus het MSC keurmerk bezitten. Zo zorgen we er samen voor dat ook toekomstige generaties nog van de heerlijke smaak van verse vis kunnen genieten.


Wat is MSC en wat kan deze organisatie doen tegen overbevissing?

MSC staat voor 'Marine Stewardship Council'. Het is een onafhankelijke instelling zonder winstoogmerk. Ze zijn in 1997 opgericht met als doel een oplossing te bieden voor het wereldwijde overbevissingsprobleem. Om dit te bereiken hebben ze samen met wetenschappers, visserij-experts en milieubeschermingsorganisaties een standaard voor duurzame visserij ontwikkeld voor de beoordeling en certificering van visserijbedrijven. Wereldwijd zijn er meer dan 22.000 producten voorzien van het blauwe MSC-keurmerk, waarmee het consumenten makkelijker wordt gemaakt om vis en schaal- en schelpdieren te kiezen die afkomstig zijn van verantwoord en duurzaam werkende visserijen. In Nederland zijn inmiddels meer dan 1.700 visproducten met het MSC-keurmerk verkrijgbaar.

De Visie

MSC gelooft in een visie waarin de aarde beschikt over oceanen vol met leven, zodat de visbestanden voor deze en komende generaties gewaarborgd worden.


De Missie

MSC heeft als missie om door middel van hun keurmerk en het certificeringsprogramma voor visserijen bij te dragen aan gezonde oceanen. Dit willen ze bereiken door duurzame vis praktijken te herkennen en te belonen, door de keuze van consumenten te beïnvloeden wanneer zij vis kopen. Samen met hun partners werken ze aan verandering van de vismarkt naar een markt gebaseerd op duurzaamheid.


De Focus

MSC wil:

  • Samenwerken met vissers, supermarkten, viswinkels, verwerkers, consumenten en nog vele anderen om verandering aan te sturen.
  • Nooit een compromis sluiten op de standaard die we hebben gezet. Of op onze onafhankelijkheid.
  • Doorgaan met onze rol als wereldleider in de certificering van wildgevangen vis, door gebruik van het meest vertrouwde, herkende en geloofwaardige keurmerk voor duurzaam gevangen vis.


 

„Door de aankoop van producten met het MSC-keurmerk beloon je visserijen die op een uitstekende en duurzame manier te werk gaan en die een wezenlijke bijdrage leveren aan de bescherming van onze visvoorraden, voor deze generatie en de generaties na ons." - Rupert Howes, CEO, MSC


 

Het wereldwijd toonaangevende certificeringsprogramma

* Het MSC-keurmerk geniet wereldwijd het vertrouwen en is het bekendste keurmerk voor vis-, schaal- en schelpdierproducten uit duurzame wildvangst.

* Het MSC-keurmerk is het enige in zijn soort dat voldoet aan zowel de ISEAL - gedragscode voor het opstellen van sociale en milieutechnische standaarden als de richtlijnen van de FAO voor milieukeurmerken voor vis en visserijproducten afkomstig van de zeevisserij.

* Het MSC logo biedt u de zekerheid dat de vis afkomstig is van een visserij die milieuvriendelijk te werk gaat en de visbestanden voor de toekomst intact laat.


Hoe werkt het MSC-programma?

Elk visserijbedrijf ter wereld kan zich vrijwillig laten keuren op basis van de standaard voor duurzame visserij van MSC (uitgesloten die met dynamiet, vergif en voor haaienvinnen). De beoordeling naar de MSC-standaard wordt uitgevoerd door een externe adviseur in samenwerking met een onafhankelijke expert. Iedere geïnteresseerde op het gebied van milieubescherming, wetenschap, visserij of politiek kan bijdragen aan de keuring. Wanneer een visserijbedrijf kan aantonen dat het voldoet aan de MSC-standaard, mag de vangst van dit bedrijf worden voorzien van het keurmerk. Voordat een visproduct met een MSC-keurmerk in de handel kan worden gebracht, moet elke onderneming die de vis verder verwerkt of verpakt een onafhankelijke bedrijfscontrole laten uitvoeren. Zo wordt gegarandeerd dat de vis helemaal terug kan worden getraceerd naar de boot waarmee deze is gevangen en kan de consument er zeker van zijn dat producten met het MSC-keurmerk daadwerkelijk duurzaam gevangen vis bevatten.


Hoe staat het met de wereldwijde visbestanden?

De Wereldvoedselorganisatie (Food and Agriculture Organisation, FAO) van de Verenigde Naties schat, dat ongeveer de helft van alle visbestanden tot aan de biologische limiet wordt bevist en dat nog eens 30% wordt overbevist. Overbevissing is een probleem dat ons allemaal raakt. Niet alleen komt de voedselvoorziening in het geding, ook miljoenen arbeidsplaatsen en ecosystemen staan op het spel.


Wat zijn de criteria van de MSC-standaard?

De MSC-standaard is ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers, visserij-experts en milieubeschermingsorganisaties en bestaat uit drie principes:


1. Bescherming van bestanden: De visserij garandeert dat er in de toekomst nog voldoende vis beschikbaar is. Er mag geen overbevissing plaatsvinden. Bovendien zorgt de visserij ervoor dat een goede leeftijdsstructuur en genetische structuur, evenals de gunstige geslachtsverdeling behouden blijven.2. Minimaal effect op het ecosysteem: De visserij beperkt haar effect op het leven in zee tot een minimum en houdt rekening met andere vissoorten, zeezoogdieren en watervogels.

3. Effectief management: De visserij wordt zo beheerd dat er snel en doeltreffend kan worden gereageerd op veranderingen in de visbestanden, nieuwe kennis over het natuurlijke systeem en regelgeving. Ze houdt zich aan de relevante lokale en nationale wetgeving, evenals aan internationale overeenkomsten.

Welke visserijbedrijven zijn gecertificeerd op basis van de MSC-standaard?

Momenteel mogen wereldwijd 238 visserijbedrijven ons blauwe keurmerk gebruiken. Meer dan 96 andere visserijbedrijven hebben een MSC certificering aangevraagd. Gezamenlijk brengen de visserijen in het MSC-programma jaarlijks bijna 10 miljoen ton vis en schaal- en schelpdieren aan land. Dat is meer dan 10% van de totale wereldwijde jaarlijkse vangst. De interesse voor de MSC certificering groeit en zal ertoe leiden dat consumenten in de toekomst nog meer vis met het MSC-keurmerk in levensmiddelenwinkels en restaurants vinden.

Ontdek nu waar uw MSC Iglo product gevangen is met de Vis herkomst tool!


Meer info?

check de website van MSC of www.bewustevisweek.nl