Algemene voorwaarden gratis Jutterstas bij aankoop van 3 Iglo Visstick verpakkingen.  Actie: ‘Help mee aan een schonere zee’.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Iglo Nederland B.V. (hierna:"Iglo"), georganiseerde actie ‘Help mee aan een schonere zee’, waarbij er een mogelijkheid is om een gratis Jutterstas te ontvangen. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

 

De actie

1. De actie geeft consumenten de mogelijkheid om een gratis Jutterstas te ontvangen. Voorwaarde voor deelname is de aankoop van 3 Iglo Visstick verpakkingen en de instemming met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Alle Iglo Visstick verpakkingen, gekocht in Nederland tussen 1 juli 2019 en 31 oktober 2019, zijn geldig voor deze actie. Alle combinaties van Iglo Vissticks verpakkingen zijn mogelijk.

3. De geldige verpakkingen zijn: Iglo Vissticks 5st, Iglo Vissticks 8st, Iglo Vissticks 10st, Iglo Vissticks Omega3 10st, Iglo Vissticks 15st, Iglo Vissticks 16st, Iglo Vissticks 20st, Iglo Vissticks Omega 3 20st, Iglo Vissticks 30st, Iglo Glutenvrije Vissticks 12st, Iglo Volkoren Vissticks 12 st.

4. De 3 Iglo Visstick verpakkingen mogen op één of meer bonnen aangekocht zijn. Er moet minimaal 1 kassabon geüpload worden (met 3 Iglo Visstick aankopen) en er kunnen maximaal 3 kassabonnen geüpload worden (met elk 1 Iglo Visstick aankoop) per registratie.

5. Wanneer de kassabonnen geldig zijn en er 3 Iglo Visstick verpakkingen gekocht zijn in de periode 1 juli 2019 t/m 31 oktober 2019 wordt er een gratis Jutterstas verzonden naar de deelnemer. Let op: zolang de voorraad strekt. De deelnemer hoeft geen verzendkosten te betalen. 

6. Registratie voor deelname is mogelijk tussen 15 juli 2019 en 14 november 2019. Registraties die na 14 november 2019 plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor registraties die na 14 november 2019 nog niet compleet zijn. Na 14 november wordt de actie afgesloten.

 

 

De deelnemers

7. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

8. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie. Iglo kan een deelnemer verzoeken om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en leeftijd en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

9. De deelnemers zullen per e-mail een bevestiging ontvangen voor het krijgen van de gratis Jutterstas op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres (let op: deze e-mail kan in je spam-inbox terecht komen).

10. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

11. Maximaal 2 deelnames per naam en adres.

 

De Jutterstas

12. De deelnemer wordt verzocht zijn/haar correcte, actuele en complete persoonsgegevens door te geven aan Iglo, zodat de Jutterstas verstuurd kan worden naar de deelnemer.

13. De Jutterstas is persoonsgebonden en staat op naam van de deelnemer. De Jutterstas is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

14. Bij het onvolledig of onjuist invullen van de informatie bij de deelname aan de actie is Iglo gerechtigd om deelname aan de actie te laten vervallen. De Jutterstas zal dan niet worden verstuurd naar de deelnemer.

15. Elke 2 weken zullen de geüploade kassabon(nen) gecontroleerd worden. Na deze controle zal de Jutterstas naar de deelnemer verzonden worden wanneer alle gegevens correct zijn en zolang de voorraad strekt.

16. De levering van de Jutterstas gebeurt door Iglo of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Iglo niet verantwoordelijk voor de levering en de verwachte datum van levering van de Jutterstas

17. Iglo is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Jutterstas. De Jutterstas zal in een envelop worden verzonden en in de brievenbus worden gedeponeerd.

18. Mocht de Jutterstas niet meer leverbaar zijn (OP=OP), dan heeft Iglo het recht deelname aan de actie te laten vervallen voor 31 oktober 2019.

19. De Jutterstas wordt verzonden naar het door de deelnemer ingevulde adres. Mocht het adres niet correct zijn doorgegeven, dan is Iglo niet verantwoordelijk voor de onjuiste verzending. 

20. Iglo is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Jutterstas noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de Jutterstas.

21. Gebruik van de Jutterstas is voor rekening en risico van de deelnemer. Iglo is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Jutterstas door de deelnemer.

 

Persoonsgegevens

22. Op deze actie en op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Privacy Policy van Iglo van toepassing. Zie: https://www.iglo.nl/privacy-policy

23. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de verzending van de tassen, alsmede om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In dat kader is Iglo gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende actie, zoals het verzendingsbedrijf.

 

Algemeen

24. Over de ontvangst van de Jutterstas kan worden gecorrespondeerd met iglo@consumercare.info

25. Met eventuele klachten over de actie kan de deelnemer zich wenden tot Iglo Nederland B.V., via https://www.iglo.nl/over-ons/contact, bellen naar: 08002354456 (0800 BELIGLO) of schriftelijk via Iglo Nederland B.V. Van Deventerlaan 40  3528 AE Utrecht t.a.v. klacht #HelpMeeAanEenSchonereZee.

26. Iglo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie.

27. Iglo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden en uploaden van welke componenten dan ook met betrekking tot deze actie.

28. Iglo is - zonder opgaaf van redenen - gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is, dat de deelnemers niet conform deze voorwaarden handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie of het verloop van deze actie op oneerlijke wijze beïnvloeden, zulks steeds ter uitsluitende beoordeling van Iglo.

29. Iglo is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken of te wijzigen vanwege uitsluitend haar moverende redenen, zonder dat Iglo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Iglo kan wijziging van deze actie of actievoorwaarden op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

30. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de deelnemer in Nederland.

31. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden actie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden actie aan.