Vis herkomst

WAAR KOMT UW VIS VANDAAN?

Ontdek nu waar uw Iglo vis vandaan komt, vul hieronder de Herkomstcode in. U kunt de code vinden op de zijkant van de verpakking, naast de houdbaarheidsdatum.

Vul je Herkomstcode in


Verder

Over het Iglo Forever Food Together-programma

Een van de belangrijkste pijlers van ons Forever Food Together programma is dat al onze producten verantwoord worden verkregen.

Onze vis is verantwoord gevangen en voldoet aan ons strenge verantwoordelijkevangstbeleid. Dit betekent dat alle visserijen voldoen aan internationale afspraken over verantwoord gevangen vis. Hun proces is volledig traceerbaar, om de herkomst van uw iglo vis te kunnen aantonen. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke partij.

Wij gebruiken de MSC (Marine Stewardship Council) standaard voor een onafhankelijke beoordeling van onze vis, omdat wij geloven dat dit het strengst beschikbare viskeurmerk in de markt is. We zijn trots dat we de grootste afnemer zijn van MSC gecertificeerde vis in Europa. MSC verzekert dat visserijen goed worden beheerd en duurzaam zijn.

We hebben de Forever Food Together Vis herkomst website ontwikkeld om jou meer te leren over onze vangstgebieden en vissoorten.

Meer weten over ons Forever Food Together Programma?